Правила поведінки

Абетка безпеки (диктанти)

Правила для учнів

"Загальна частина"

 1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи.
 2. У випадку порушення Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:

– усне зауваження

– запис зауваження в щоденник

– винесення догани, включно із занесенням іі в особисту справу учня

– виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду

– відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками

 1. Заборонено приносити до школи предмети або речовини, які можуть зашкодити здоров'ю та безпеці оточуючих або завадити проведенню навчального процесу.
 2. Паління та вживання алкогольних напоїв на території школи категорично заборонено.
 3. До закінчення уроків учень може залишити територію школи тільки з дозволу класного керівника або чергового адміністратора.
 4. Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших учнів, а також з учнями.
 5. Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна та речей, що належать вчителям та іншим учням. Забороняється брати без дозволу чужі речі. За пошкоджене шкільне майно батьки учня зобов'язані відшкодувати збитки.

Правила поведінки під час перерви

 1. 1. Під час перерви учень зобов'язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.
 2. Під час перерви забороняється:

– бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях

– штовхатися або грати у м'яча у приміщеннях, не пристосованих для цього

– сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з'ясовувати стосунки за погані слова, битися

 1. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.
 2. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.
 3. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.

Правила поведінки на уроках

 1. Учні зобов'язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.
 2. Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі.
 3. Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.
 4. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
 5. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.
 6. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.
 7. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.
 8. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.
 9. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.
 10. Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.
 11. Забороняється користуватися мобільними телефонами під час проведення уроків.

Вимоги до зовнішнього вигляду  учнів

 1. Кожен учень зобов’язаний з’являтися до школи чистим і охайно одягненим.
 2. Зачіска повинна бути акуратною.
 3. Під час перебування в школі забороняється бути нафарбованим.
 4. Не дозволяється приходити на заняття дівчатам з нафарбованими нігтями, хлопцям – з сережками.
 5. Учні повинні мати при собі гребінець і носову хусточку, щоб при потребі привести себе в порядок.

Правила для учнів І-ІV класів

 1. Гідно носи звання українського учня і дорожи честю своєї школи, свого колективу.
 1. Старанно вчися. Уважно слухай пояснення вчителя. Сумлінно і самостійно виконуй його завдання, добре поводься на уроці. Вчасно приходь на заняття, не пропускай уроків. Будь чесним і правдивим.
 1. Бери участь у праці, в справах свого класу, допомагай товаришам краще вчитися й працювати.
 1. Бережливо стався до шкільного та іншого громадського майна, до своїх речей і речей товаришів. Приходь до школи з усіма потрібними підручниками та письмовим приладдям, не бери з собою сторонніх речей.
 2. Бережи й охороняй природу.
 1. Дотримуйся режиму дня. Щодня займайся ранковою гімнастикою, завжди будь чистим і охайним, тримай своє робоче місце в чистоті й порядку.
 1. Розумно проводь вільний час: читай книжки, бери участь у роботі гуртків, займайся фізкультурою, спортивними і цікавими іграми.
 1. Зразково поводься в школі, вдома, в громадських місцях, на вулиці. Вітайся з учителями, іншими працівниками школи, знайомими й товаришами. Виявляй повагу до старших, поступайся їм дорогою і місцем. Дотримуйся правил вуличного руху.
 1. Слухайся батьків і старших членів сім’ї, допомагай їм у домашніх справах, піклуйся про менших.
 1. Виконуй вимоги вчителів та чергових учнів.

Правила для учнів V-ІХ класів

 1. Наполегливо оволодівай знаннями, навчальними вміннями і навичками. Готуй себе до вибору шляху завершення середньої освіти.
 1. Сумлінно трудись для загального блага. Бери участь у продуктивній праці і самообслуговуванні. Обери майбутню професію. Суворо дотримуйся правил техніки безпеки.
 1. Бери активну участь у громадському житті школи, класу, в роботі учнівського самоврядування. Вчись поєднувати особисті інтереси з інтересами колективу.
 1. Охороняй рідну природу, бережи і примножуй народне добро. Борися за економію і бережливість.
 2. Правильно організовуй навчання, працю, відпочинок, цінуй свій і чужий час. Займайся в гуртках за інтересами, клубних об’єднаннях.
 1. Систематично займайся фізкультурою і спортом.
 1. Поважай батьків, старших членів сім’ї, бери участь у домашніх справах. Учися веденню домашнього господарства, піклуйся про літніх і хворих людей, про молодших.
 1. Будь дисциплінованим, скромним, ввічливим. Виконуй вимоги педагогів, рішення органів учнівського самоврядування.
 1. Дотримуйся скромності і охайності в одязі.
 1. Знай і виконуй правила дорожнього руху, пожежної безпеки і поведінки на воді.

Правила для учнів Х-ХІ класів

 1. Сумлінно й наполегливо оволодівай основами наук і навичками самоосвіти. Вчасно приходь на заняття, не пропускай уроків.
 1. Бери участь у суспільно корисній праці. Дбай про збереження і примноження народного добра, багатства рідної природи.
 1. Бери активну участь у громадському і культурному житті школи, міста, в учнівському самоврядуванні.
 1. Систематично займайся фізкультурою і спортом, загартовуйся, готуй себе до праці на благо народу та до захисту Вітчизни.
 1. Оволодівай досягненнями сучасної культури і техніки, розвивай свої здібності, готуй себе до свідомого вибору професії.
 1. Розумно плануй і використовуй час, будь точним, учись правильно організовувати свою працю.
 1. Зразково поводься, показуй гідний приклад культури поведінки молодшим товаришам. Будь непримиренним до аморальних і антигромадських вчинків. Будь акуратним. Тримай своє робоче місце в порядку і чистоті.
 1. Дбай про згуртування шкільного колективу, бережи і розвивай його традиції. Будь принциповим і чесним товаришем.
 1. Поважай батьків і старших. Будь стриманим і тактовним. Піклуйся про всіх членів сім’ї, допомагай у домашній роботі.
 1. З повагою стався до праці вчителя, виконуй і активно підтримуй вимоги педагогів.
 1. Дотримуйся правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та правил вуличного руху.

Обов’язки чергових по школі

 1. Для підтримки дисципліни і порядку в школі призначається черговий клас, який чергує протягом тижня.
 1. Черговий клас з’являється до школи за 30 хвилин до початку уроків.
 1. Чергові учні повинні обов’язково чергувати на визначених постах.
 1. Чергові повинні стежити за порядком і дисципліною учнів, вимагати від них виконання правил внутрішнього розпорядку.
 1. Протягом дня роботу чергового класу перевіряє черговий учитель.
 1. У кінці тижня черговий клас складає звіт і звітується за своє чергування на робочій лінійці.