Моніторинг

2016-2017 (Річні)

2016-2017 (ІІ семестр)

"ХМАРИ"

2016-2017  (І семестр)

Звіт за результатами моніторингових досліджень стану

викладання навчальних предметів у І семестрі 2016-2017 н.р.


Згідно з річним планом роботи школи у січні 2017 року було проведено моніторингове дослідження якості навчання учнів 5-11 класів за результатами семестрового оцінювання.
Метою дослідження було отримання об’єктивної, повної інформації про:ефективність діяльності вчителів – предметників; рівня навчальних досягнень учнів.
Моніторингове дослідження дало змогу визначити рейтинг успішності за класами та за навчальними предметами.
Так, було встановлено, що найвищий показник якості навченості мають учні 5 класу, найнижчий учні 9 та 7 класів.
За результатами моніторингового дослідження було створено рейтингову таблицю успішності за предметами. Як видно з діаграми, створеної на основі цієї таблиці, найвищий ПЯН в учнів з таких предметів -  фізична культура, інформатика, англійська мова, найнижчий – з фізики, геометрії, української мови.
Діаграма моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 5 класу показує, що серед основних базових дисциплін інваріативної складової найвищий ПЯН із німецької мови, інформатики, зарубіжної та української літератури, найнижчий – з української мови та математики.
Діаграма моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 6 класу показує, що серед основних базових дисциплін інваріативної складової найвищий ПЯН з інформатики, Всесвітня історія, географії, української літератури, найнижчий – з математики.
Діаграма моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 7 класу показує, що серед основних базових дисциплін інваріативної складової найвищий ПЯН з інформатики, англійська мова, географії, найнижчий – з історії України та Всесвітньої історії.
Діаграма моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 8 класу показує, що серед основних базових дисциплін інваріативної складової найвищий ПЯН з інформатики, англійської та французької мови, найнижчий – з алгебри, фізики.
Діаграма моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 9 класу показує, що серед основних базових дисциплін інваріативної складової найвищий ПЯН з географії, англійської мови, інформатики, найнижчий – з української мови, фізики.
Діаграма моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 10 класу показує, що серед основних базових дисциплін інваріативної складової найвищий ПЯН з української літератури, англійської мови, зарубіжної літератури, інформатики, найнижчий – з української мови, фізики.
Діаграма моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 11 класу показує, що серед основних базових дисциплін інваріативної складової найвищий ПЯН з біології, англійської мови, зарубіжної літератури, інформатики, найнижчий – з економіки, алгебри, геометрії.
Значних розбіжностей ПЯН у межах одного предмету немає. Це свідчить про дотримання критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів учителями – предметниками.
За допомогою діаграм рейтингу ПЯН учнів з предметів можна простежити не лише успішність учнів, а й результативність професійної діяльності учителів.
Моніторингове дослідження виявило негативні та позитивні моменти. Так, аналіз стану успішності учнів 5-11 класів за навчальними предметами виявив, що низька успішність в учнів з предметів гуманітарного циклу – з української мови та історії України, найвищий ПЯН – англійська мова, зарубіжна література, українська література.
Діаграма моніторингу навчальних досягнень учнів з математично-природничих дисциплін показує, що найвищий ПЯН з інформатики, географії, біології, найнижчий  – з фізики, геометрії, алгебри.
Натомість високий рівень навченості переважає із суспільно-гуманітарних дисциплін.

Інформаційні технології