Category: Семінари, конференції

12334

Педагогічна трибуна “Особливості організації проектної діяльності у початковій, середній та старшій школі”

Проектна діяльність належить до прогресивних освітніх технологій ХХІ століття і є важливим педагогічним засобом особистісно-орієнтованого навчання, пріоритетною технологією формування ключових та предметних компетентностей та, нарешті, провідною акме- технологією. Але визначення суті проектування як педагогічного...

Семінар-практикум на тему “Профілактика ДТТ”

Семінар – практикум на тему «Профілактика дорожньо-транспортного травматизму» Дорожньо-транспортний травматизм – одна з найнебезпечніших світових загроз здоров’ю і життю. Травматизм є серйозною проблемою громадської охорони здоров’я, що надає найбільший вплив на молодих людей.  За...

Самоосвiта

Круглий стіл «Самооцінка та саморозвиток учителя – шлях до успіху»

Педагоги не можуть успішно когось учити, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі. Алі Апшероні   Досягнення висот педагогічної майстерності потребує максимальних особистих зусиль, енергії, природних нахилів і здібностей, величезної працездатності ї,...

12334

Педрада «Створення здоров’язбережувального середовища у навчально-виховному процесі»

На сьогодні тема збереження здоров’я дуже важлива і злободенна. Стан здоров’я підростаючого покоління – найважливіший показник благополуччя суспільства і держави, який не тільки відображає справжню ситуацію, а й дає прогноз на майбутнє.