Основні напрямкм роботи

Збиратися разом – це початок,

Триматися разом – це процес,

Працювати разом – це успіх.

Генрі Форд

   В ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 планово працює психологічна служба, яка складається з педагога соціального Федотової Лариси Федорівни, 0959314458 (режим роботи: пн. 8.00-15.00; вт. 8.00-13.00; ср. – чт. 8.00-12.00) та практичного психолога Тихомирової Тетяни Сергіївни, 0661316646 (режим роботи: пн. – п'ятн. 8.00-12.00).

   Додаткову інформацію ви можете знайти на блозі Психологічної служби https://tanyatihomirova.blogspot.com/ (адміністратор Тихомирова Т.С.).

   Психологічна служба школи є складовою державної системи охорони фізичного та психічного здоров’я молодих громадян України і спрямована забезпечити оптимальні соціально-психологічні умови для розвитку й саморозвитку особистості.

   Завдання психологічної служби:

 • збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;
 • сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Принципами діяльності психологічної служби є:

 • науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та відповідальність;
 • індивідуальний підхід;
 • доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги);
 • міждисциплінарність, комплексність і системність у здійсненні професійної діяльності;
 • добровільність;
 • партнерство;
 • конфіденційність;
 • дотримання норм професійної етики.

Напрями діяльності працівників психологічної служби:

 • діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
 • навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
 • консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
 • зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
 • просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Нормативні документи, на яких ґрунтується діяльність прсихологічної служби:

1. Закон України « Про освіту».

2. Закон України « Про дошкільну освіту» (редакція від 28.09.2017).

3. Положення про психологічну службу в системі освіти України (Наказ МОН України № 509 від 22.05.2018).

4. План заходів Міністерства освіти і науки України щодо  розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року (наказ МОН України від 08.08.2017 № 1127).

5. «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» (лист МОН України від 05.09.2018 № 1/9-529).

6. “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018/2019 н.р.” ( лист МОН України  №1 /9-487 від 07.08.2018).

7.  «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти (наказ МОН України від 08.06.2018 № 609».

8.Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству (лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480).

9. «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229» (лист МОН України від 20.03.2018 № 1/9-168).

10. «Про посилення міжвідомчої взаємодії під час виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» (лист МОН України від 06.09.2017 № 1/9-474).

11. «Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»  (наказ МОН України від 31.05.2018 №555).

12. «Про проведення  інформаційних компаній щодо протидії торгівлі людьми» (лист МОН України відж 17.07.2018 № 1/9-453).

13. «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень» (лист МОН України від 07.08.2015 № 2/3-14-1572-15).

14. «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018-2019 н.р.» (лист МОН України від 07.08.2018 № 3322/03.2-14).

Ефективність навчально-виховного процесу вимагає від практичного психолога та педагога соціального глибокого аналізу якісних показників, тому вони систематизують свою діяльність з метою спрямування учнів на успіх.