Основні напрямкм роботи

Збиратися разом – це початок,
Триматися разом – це процес,
Працювати разом – це успіх.
Генрі Форд
 
Психологічна служба школи є складовою державної системи охорони фізичного та психічного здоров’я молодих громадян України і спрямована забезпечити оптимальні соціально-психологічні умови для розвитку й саморозвитку особистості.
У своїй діяльності психологічна служба школи керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну, середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України та іншими нормативно-правовими документами.
Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу здійснюється згідно річного плану роботи школи.
Основною метою функціонування психологічної служби школи є підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом його індивідуалізації та захисту соціального і психічного здоров’я всіх його учасників, застосування методів і технологій практичної психології і соціальної педагогіки.
Основними завданнями психологічної служби школи є сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення умов для формування у дітей мотивації до самовиховання і саморозвитку; забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення.
Основними видами діяльності психологічної служби є наступні види робіт: 
–    діагностика; 
–    консультування;
–    профілактика;
–    прогностика;
–    просвіта та ін.
Педагогом соціальним та практичним психологом проводиться цілеспрямована робота щодо реалізації державних та міських цільових програм, які охоплюють основні концептуальні положення освіти, а саме: 
– Державна програма «Репродуктивне здоров'я нації»;
– Державна цільова соціальна програма щодо зменшення шкідливого  впливу  тютюну на здоров’я населення;
– Державна цільова соціальна програма "Молодь України";
– Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини";
– Національне виховання учнівської молоді;
–    Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих  і хворих на СНІД ;
–  Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми;
–  ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»;
– Плану заходів МОНМС щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді;  
– «Про вжиття  заходів щодо запобігання насильству  над дітьми»;
– «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!»
     Зокрема психологічна служба школи займається виявленням дітей, які підлягають обстеженню фахівцями ОПМПК;  визначенням психофізичної адаптації учнів першого класу, готовності учнів 4  класу до навчання у середній ланці та адаптаційного періоду учнів 5 класів, особистісних характеристик у підлітків,  психологічної готовності учнів 9-х класів до профільного навчання, професійних нахилів в учнів 11-х класів.
  Відповідно до результатів діагностичного обстеження учнів з ними проводиться профілактично-просвітницька та розвивальна робота. З питань виховання, навчання, розвитку та вирішення особистісних проблем з педагогічними працівниками, учнями та їх батьками проводяться індивідуальні та групові консультації, лекції, інформаційні виступи на батьківських зборах. Зокрема психологічна служба школи супроводжує дітей пільгових категорій та дітей з особливими освітніми потребами. Діяльність практичного психолога та педагога соціального спрямована на захист прав і свобод дітей, cтворення акмеологічного середовища, захисту честі і гідності кожного учасника навчально-виховного процесу.
Пріоритетним напрямком діяльності психологічної служби школи на сучасному етапі є підвищення ефективності та результативності роботи. Саме для цього педагог соціальний і практичний психолог беруть участь у роботі міського методичного об’єднання, що дає можливість підвищувати фаховий рівень, сприяти взаємному обміну інноваційними методами серед членів методичного об’єднання, забезпечити підтримку в колективі духу творчості, прагнення до пошуку, особистісного самовдосконалення та професійного росту; також вони приймають участь у семінарах, тренінгах, майстер-класах на базі БДПУ та на базі інших освітніх закладів. 
Ефективність навчально-виховного процесу вимагає від практичного психолога та педагога соціального глибокого аналізу якісних показників, тому вони систематизують свою діяльність з метою спрямування учнів на успіх.