Профільність

Особливості організації профільного навчання

Проблема профільного навчання одна із актуальних проблем в освіті. Реалізуючи шкільну програму впровадження профільного навчання ми врахували основні напрямки профілізації та вимоги сьогодення.

Сучасний рівень розвитку комп’ютерної техніки й інформаційних технологій спричинив значні зміни у галузях індустрії, сільського господарства, проте найбільш радикальних змін зазнали концепції і технології комунікацій та обробки інформації. Ці зміни мають значний вплив на наше життя та діяльність, зокрема на освіту. Сучасне покоління має можливість використання широкого спектру медіа засобів. У зв’язку з цим необхідним є надання, насамперед, учням загальноосвітніх навчальних закладів можливостей опанування сфери комп’ютерних і інформаційних технологій у такому обсязі,  який дозволить їм накопичити власний практичний досвід, який стане підґрунтям для подальшого вибору професійної діяльності і самореалізації молодого фахівця в інформаційному просторі сучасного суспільства. Саме тому нашим закладом було обрано, серед інших профільних напрямків, інформаційно-технологійчний.

Профіль впроваджено з 2006-2007 н.р.. Це свідчить про наступність і про вироблення певної системи в організації профільного навчання. В 2013-2014 н. р. профільним навчанням охоплено 30 старшокласники, що складає 100% від кількості учнів 10-11-х класів навчального закладу. Дослідження професійних інтересів і нахилів учнів 9-х з метою стимулювання самопізнання, оптимізації соціального і професійного самовизначення визначило переважаючий тип здібностей відповідно профілю навчання. Учителі школи проводять роботу, спрямовану на реалізацію державної політики в галузі освіти, виходять з умов, які наявні в освітніх закладах, результатів психологічного тестування, врахування життєвих планів учнів 10-11-х класів, бажання школярів отримати професію. Це і стало однією з причин того, що більшість старшокласників віддають перевагу інформаційно-технологічному напряму

Профільними предметами цього профілю є  інформатика та інформаційні технології. Ці предмети розширюють профіль, забезпечують також прикладний напрямок за рахунок інтеграції знань та методів в пізнанні та застосуванні їх в різних сферах діяльності.

Вивчення цих предметів дає змогу навчати учнів ефективно отримувати інформацію, обробляти, зберігати її та на основі цього приймати  своєчасні та нестандартні рішення. Крім того, за допомогою курсів здійснюється професійна спрямованість дітей.

Робота з визначення вибору учнями навчання у класі технологічного профілю проводиться в школі через систему заходів допрофільної  підготовки та заходів профільного навчання:

– проведення анкетування батьків і учнів на предмет вивчення бажання вивчати інформатику і схильностей учнів, визначення їхніх професійних інтересів з метою вибору майбутньої професії;

– проведення інтегрованих уроків: інформатика-математика, інформатика-біологія, інформатика-економіка, інформатика-екологія тощо;

– проведення уроків вчителями – предметниками школи в комп’ютерному класі з використанням ІКТ;

– залучення учнів школи до створення шкільних веб-ресурсів у роботі над якими учні стикаються з необхідністю опанування способів обробки інформації та програм для їх реалізації;

– профорієнтаційні екскурсії;

– на курсах з використання ІКТ та «Медіосвіта» вчителі нашої школи опановують необхідні уміння та навички роботи з комп’ютерною технікою та мультимедійними засобами з метою успішного та компетентного використання на своїх уроках;

– створення мультимедійного класу;

– комп’ютерізація бібліотеки для залучення більшої кількості учнів до використання інформаційних технологій;

– предметні кабінети та кабінети початкових класів облаштовані сучасним мультимедійним устаткуванням: персональний комп’ютер та РК-екран:

– створення спільною командою дітей та педагогів дослідницьких проектів, творчих робіт з різних предметів.

Свої дії ми спрямовуємо на ліквідацію розриву між шкільним навчанням і вимогами ВУЗів, ознайомлення старшокласників з реальними потребами ринку праці, підготовка їх до усвідомленого вибору професії. Тому що, отримані в школі знання і навички повинні допомогти їм надалі реалізувати свої кар’єрні плани.