> Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

– Статут закладу освіти;

– Ліцензія на впровадження освітньої діяльності;

– Сертифікати про акридитацію освітніх програм;

– Структури та органи управління закладом освіти;

– Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

– Освітні програми, які реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною  освітньою програмою;

– Теріторії обслуговування, закріплені за закладом освіти його засновником;

– Ліцензований обсяг та фіктична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

– Мова освітньго процесу;

– Наявність ваканційних посад;

– Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;

– Результати моніторінгу якості освіти;

– Річний звіт про діяльність закладу освіти;

– Правила прийому до закладу освіти;

– Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

– Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти (при наявності)

– Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплата (при наявності);

– Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

– План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

– Порядок надання та розгляд (з додатковою конфеденційностю) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

– Порядок реагування на доведені випадки буліггу (цькуванню)в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню).